Kartofler lægges sent, men ikke alt lykkes lige godt

Kartofler lægges sent, men ikke alt lykkes lige godt

27. oktober 2020 8 Af Peter Norris

Skimmelresistente kartoffelsorter kan sagtens lægges som anden afgrøde så sent som i juli og alligevel give et rimeligt udbytte. I år har knoldene dog måtte tage til takke med langt fra optimale placeringer i køkkenhaven: dels sidst i juni i et bed på nordsiden af drivhuset, fordi der ikke var andre ledige pladser – og dels lagt i et bed først i juli mellem majsplanter bare for at se om det var noget man kunne. Sorten har været Alouette, som jeg tidligere har brugt til formålet. Begge steder kom der lidt hønsemøg i plantehullet, men siden blev der hverken hyppet eller gjort ekstra ud af dem ud over den nødvendige vanding i tørre perioder.

Kartoffelbed bag drivhus

I bedet bag drivhuset fik planterne sjældent fuld sol, og blev derfor rimelig lange og ranglede. De overlevede (til forskel fra stangbønner) et par nætter med frost i starten af oktober, men idag var der ikke meget liv tilbage i planterne og der blev høstet. Udbyttet af de 12 knolde blev 4,3 kg på ca en kvadratmeter – hvor samme antal læggekartofler placeret i fuld sol sidste år gav omkring 6 kg. Mange har været af bagekartoffelstørrelse, og selv om der slet ikke blev hyppet var der ikke en eneste knold som brød jordoverfladen og blev udsat for sollys.

Alouette lægges mellem majs

Mellem majsene gik det derimod knap så godt. Her blev 18 knolde lagt i et bed på 2,5 m2 mellem 3 rækker majs, da majsplanterne var 30-40 cm høje. Dennegang blev planterne ikke bare ranglede – de endte med at blive næsten lige så høje som majs, så høje at de måske også har været i vejen når majsene ellers skulle bestøves. Bestøvningen i dette bed har nemlig været mere mangelfuld end ellers.

Høje kartofler mellem majs

De blev høstet for 14 dage siden da majsene var færdige. Udbyttet blev forståeligt nok noget mindre end i bedet hvor kartoflerne havde pladsen for sig selv. Mere uventet var, at på samtlige planter lå langt de fleste kartofler i jordoverfladen, selv om de blev lagt nogenlunde lige dybt i begge bede.

Store læggekartofler til næste år.

Man kan undre sig over hvordan det nu kan være. Måske har stresset ved at kartoflerne har måttet strække sig så langt i konkurrencen med majsene ført til at de derfor også danner knoldene højere op på planten end ellers. Uanset hvad kræver det nok betydelig større afstande (og derfor færre majs i bedet) for at der er fornuft i en sådan kombination – så det gør jeg ikke igen😉

Til ventre ses “læggekartoflerne”, til højre er hvad der kan spises