Valg af bønnesorter

Valg af bønnesorter

14. september 2020 7 Af Peter Norris

Bønnedyrkningen er efterhånden indsnævret til 3 favoritsorter: buskbønnen Speedy og stangbønnerne Cobra og Fasold. Speedy sås som den tidligste i april for at blive udplantet i mistbænk 3 uger senere. Og den er rimelig speedy med begyndende høst oftest i første halvdel af juni. En anden næsten lige så tidlig sort (Delinel) har i nogle år været prøvet til sammenligning, hvor udbyttet var en smule højere, men her er det tidligheden som vægtes højest – med næsten alle afgrøder er “Årets Første” noget af en delikatesse.

Gennem årene har vi også prøvet en hel del forskellige stangbønner for at sammenligne dem med hensyn til tidlighed, udbytte, fryseegnethed (der ryger hvert år 10-15 kilo i fryseren til vinterbrug) og især smag. Tilbage står Cobra og Fasold, som begge udplantes som anden afgrøde, og vi beholder dem begge.  Cobra er den bedst smagende bønne vi har haft, og bliver ved med at være rimelig delikat selv om man ikke lige har fået høstet i tide. Fasold synes vi næsten er lige så lækker, og sad man ikke og smagte begge sorter samtidig, ville vi ikke kunne foretrække den ene frem for den anden. Derimod giver Fasold et lidt højere udbytte (så vidt jeg kan skønne – der er ikke vejet😉) og samtidig er den den absolut hurtigste – i en normal sæson går der 55 dage fra såning til den første høst. Den er derfor den foretrukne som den senest udplantede anden afgrøde, fx efter høst af majs. På grund af tidligheden sås den også som den første stangvare som afløser for mistbænkens Speedy.

Fasold, sået 4.7. – udplantet 23.7. efter løg.

Såplanen for næste år hedder derfor lige nu:

  • 15. april sås Speedy til mistbænk
  • 15. maj sås Fasold til efter de tidligste kartofler
  • 15. juni sås Cobra til efter nogle andre kartofler
  • 1. juli sås Cobra til efter høst af løg
  • 15. juli sås Fasold til efter de tidligste majs

Om alt går vel kan der løbende høstes friske bønner fra juni til nattefrosten afliver de sidste i oktober. (ændringer kan dog forekomme😉)