Det er ikke for sent at få fingre og frø i jorden

Det er ikke for sent at få fingre og frø i jorden

11. november 2019 7 Af Peter Norris

Det gode ved en lidt grå november er, at der stadig er mulighed for at putte både fingre og frø i jorden. Faktisk er den nuværende jordtemperatur på 5-6° ret passende for nogle afgrøder som skal i jorden nu, spire langsomt og derefter stå på spring for gå i gang med væksten for alvor, når foråret så småt begynder.

Eksempelvis egner nogle ærtesorter sig til såning i oktober-november  og kan oftest overleve en nogenlunde normal vinter. De senere år er det sorten Meteor som jeg selv har sået i mistbænk på dette tidspunkt, og går det godt, er der ret lækre tidlige ærter sidst i maj. Det går dog ikke altid godt. Mus kan ribbe et helt bed på en vinter, frøene kan under ugunstige forhold rådne i jorden frem for at spire – og hvis ærterne omvendt spirer og vokser sig store for tidligt, kan en periode med meget hård frost i marts tage livet af planterne.

Der er sået lidt tæt, da spireprocenten ikke er så høj som ved såning i foråret

Med solskin, vindstille og udsigt til en nogenlunde konstant temperatur på 5-7° det næste stykke tid, var dagen idag oplagt til at så ærterne. Der sås i mistbænken i 3 dobbeltrækker, hvor der sættes hegn imellem til foråret. Jeg har ikke vandet i rillerne, da jeg har en mistanke om at frøene lettere kan rådne inden de når at spire i en våd og kold jord. Derfor er der blot revet jord hen over rillerne, hvorefter vinduerne er blevet lukket godt til så musene ikke kan smutte ind.

November er også det perfekte tidspunkt til at plante skalotter – man får både lidt større løg og 2-3 ugers tidligere høst end ved lægning i april. Skalotter er i modsætning almindelige løg ikke særlig dagslængdefølsomme, hvorfor tidspunktet for lægningen ikke er så afgørende. Hvilket lige pludselig rejser spørgsmålet om man kan sætte skalotter igen som anden afgrøde i juli og få høst i oktober? Måske efter en måneds hvileperiode i køleskabet? Det må prøves😉

Skalotterne er fra egen høst af frøsåede i år i juli. Sorten er Ambition, som sættes med en afstand på 15×15 cm med spidsen lige i jordoverfladen. Bedet har forinden fået kompost, og der lægges et par øko gødningspiller i hvert hul. Til sidst skal der lægges bionet eller fuglenet over bedet, da solsortene ellers synes det er vældig sjovt at trække skalotterne op igen.

Skalotterne kan klare vinteren uden yderligere beskyttelse – blot anbefales det at dække med et lag halm hvis temperaturen falder til under -18°.
Spinat er også en afgrøde som nemt kan sås i november (og fremspiringen er ofte en del bedre end hvis man sår i august-september), og hvis dagtemperaturen været noget køligere havde jeg også puttet spinatfrø i jorden idag. Jeg er dog ikke sikker på at alle sneglene er gået til ro endnu, så spinat må vente til det bliver noget koldere. Ligeledes med gulerødder, som slet ikke må spire på denne tid, idet en evt frost i små gulerodsspirer blot vil resultere i en masse stokløbere til foråret. Sidste år såede jeg derfor gulerødder 1. juledag ved an jordtemperatur på 1,5° – og sådan håber jeg også at fejre julen i år.