En lettere optimistisk såplan for årets blomkål

En lettere optimistisk såplan for årets blomkål

5. februar 2020 7 Af Peter Norris

Blomkål vil vi gerne have mange af, men helst fordelt over hele året – 10 høstklare hoveder på en gang er nu lidt for meget af det gode. Derfor skal der sås efter devisen “lidt, men tit”, så hvert hold kaster måske 5-6 hoveder af sig fordelt over en høst på en måned eller to.

Der er samtidig forskel på blomkålssorter: nogle egner sig bedst til sommerhøst, andre til at vokse om efteråret, og atter andre til høst vinter og forår. Og endvidere har de forskellige sorter i de enkelte kategorier også forskellig udviklingstid. Så der sås ofte mere end 1 sort hver gang der sås.

Og endelig, da vi også gerne vil dyrke andre slags kål og sædskiftet gerne skal overholdes, er der grænser for hvor mange forskellige bede blomkålene kan dyrkes i i løbet af året. Ikke alene dyrkes de ofte som anden afgrøde efter at noget andet er blevet høstet – de dyrkes også som anden afgrøde efter andre kålsorter, herunder såmænd efter et tidligere hold blomkål! Da forkultiverede blomkålsplanter ikke kan tåle at stå for længe i potterne, bliver timingen derfor ret vigtig for at have passende udplantningsplanter parat på det rigtige tidspunkt.

Erfaringer gennem en hel del år efterhånden har dog vist, at blomkål nogle gange har deres egen vilje og langt fra altid danner hoveder på det tidspunkt som man har planlagt at de skal. Vejret spiller ret meget ind, og især for efterårs- og vintersorterne kan høsttidspunkerne svinge en hel del. Ud fra en realistisk betragtning kommer årets plan nok til at crashe på et tidspunkt – men så har man da haft det sjovt så længe🤣

ARETS SÅPLAN FOR BLOMKÅL

1. Først i Marts: Sommerblomkål sås
Sort: Boris, Orkney og Mayflower. 9 styk udplantes april. Høst juli-august

2. Sidst i Maj: Blomkål Sweet Sprouting sås
10 styk, udplantes først i juli efter tidlige ærter. Høst september

3. Først i Juni: Sene blomkål sås
Nuage og Autumn Giant sås til høst nov-dec. Udplantes i sidst i juli.

4. Midt i Juni: Overvintrende blomkål sås
Winter 3, Winter Aalsmeer og Winter Medaillon. 4 styk af hver. Udplantes august efter ærter. Høst marts-maj

5. Sidst i juni: Efterårsblomkål sås
Romanesco og Boris. Udplantes august efter sommerblomkål. Høst november-?

6. Midt i august: Blomkål Sapporo sås
Udplantes sep-okt efter Sweet Sprouting Cauliflower og giver høst april-maj

7. Først i september: Overvintrende blomkål sås
Sort Orkney. Overvintrer i drivhus i små potter, udplantes marts under plast. Høst juni

Chinese Sweet Sprouting blomkål danner ikke et almindeligt hovede – man høster de enkelte skud efter behov