Forberedelser til den kommende frost

Forberedelser til den kommende frost

27. december 2019 3 Af Peter Norris

DMI varsler nu om frost ned til -6° her lokalt, og bitre erfaringer siger at det nemt kan blive 2-4° koldere her på matriklen. Jeg har indtil nu taget rimelig let (visse stedet lidt for let) på efterårets nattefrost, men 10 potentielle frostgrader tager jeg dog ret alvorligt. Og som Karna Maj  også skriver idag, har det meget milde efterår betydet at planterne ikke har udviklet så meget sukkerstof som frostbeskyttelse, og er derfor endnu mere udsatte for frostskader.

Efterårsporren Porvite

Den første opgave var at tage de sidste efterårsporrer op. Sorten Porvite plejer at kunne klare 4-5° frost, men -10° har jeg dog aldrig budt dem. Samtidig er forholdvis lange porrer som disse mere udsat at få frostskade end de kortere eksemplarer, så det var klogest at tage dem op. Nogle steder anbefales det at “slå dem ind” ved at lægge dem i en rende på husets nordside og dække dem med blade, men jeg har lige så gode erfaringer med at fjerne det meste af toppen (men ikke roden!), og putte dem i en plastikpose som lægges langs husmuren.

Blomkålen Winter Aalsmeer er blevet udplantet i august – overlever de vinteren kan der høstes i maj

10 frostgrader kan også være en trussel mod de overvintrende blomkål på friland. Bladene kan sagtens klare det – det sårbare sted er øverst på stokken. Jeg har flere gange oplevet at over 10 frostgrader kan få stokken til at rådne lige under bladene – et enkelt år mistede jeg samtlige planter på den måde. Det kan give en vis beskyttelse at dække med blade op omkring stokken, og evt samtidig dække med fiberdug (fiberdug alene er ikke altid nok).

Vintergulerødder under vintermåtte

Bedet med vintergulerødder har blot haft en lag lidt snaskede blade over for at afholde musene fra at gå og gnaske i rødderne. Nu suppleres der med et vintermåtte (som dog ikke helt kan dække et 120 cm bredt bed helt ud til kanterne) samt en pressenning. Selv i 15° frost kan man lette på tingene og trække gulerødderne op af den frostfrie jord.

Rødkål Red Jewel

Rødkål plejer ikke at kunne tåle frost, men disse har hidtil stået på friland og har klaret de par gange efteråret har budt på 3-4 minusgrader, blot dækket med et par lag fiberdug. De blev sent udplantet og blev stående så længe i håb om at de efterhånden fik en passende størrelse til at komme op i den sorte gryde. Men nu går den ikke længere, så de er blevet gravet op med rod og lagt ind i et frostfrit rum. Dog kan jeg ikke dy mig for at afprøve rødkålens grænser: et enkelt mindre hovede har fået lov at blive stående, dækket med fiberdug.

Minicole udplantet i juli

Det samme gælder for Minicole i mistbænken. De plejer også at kunne klare en del frost, men de to største er blevet taget op og lagt frostfrit, mens de 3 sidste står tilbage i mistbænken med fiberdug.

Herudover har der bredt sig endnu mere fiberdug over køkkenhaven: alt salat i drivhus og drivtunnel, overvintrende broccolini på friland, nyspirede ærter og overvintrende spidskål i mistbænken har fået et enkelt lag. Og til sidst fik 3 jordbærbede også fiberdug. Jeg læste for nylig at jordbærplanter kan tage skade af mere end 10-12 frostgrader, hvorfor det kan være en ide at lægge halm omkring planterne. Halm havde jeg ikke.