Hvidløg og hvidråd samt Havekalender for august

Hvidløg og hvidråd samt Havekalender for august

24. juli 2019 5 Af Peter Norris

I flere år har mine hvidløg været inficeret med svampesygdommen hvidråd, som kan være totalt ødelæggende for medlemmer af løgfamilien. Hos mig er det altid gået mest ud over hvidløgene, hvor der i de senere år har været over 50% inficerede planter, mens kun enkelte kepaløg og porrer har været ramt. I 2017 havde jeg fået nok af råd, og besluttede at starte helt forfra med nye hvidløg samtidig med et forsøg med at behandle jorden med hvidløgspulver (forsøget er beskrevet i blogindlægget her: https://peternorris.dk/hvidloeg-hvidraad-og-hvidloegspulver/).

Hvidløg hårdt angrebet af hvidråd – bladene er visnet og løget er ikke til at redde

Nu er de sidste hvidløg høstet, og der kan gøres status over forsøget. Bedet blev vandet en enkelt gang med hvidløgspulver i april 2018, og i starten af november blev hvidløgene lagt. I den ene ende af bedet har der været 44 fed fra sygdomskontrollerede økologiske sætteløg købt på en planteskole (sorterne er Therador og Thermidrome), mens der i den anden ende var 46 fed af mine egne røde estiske, dyrket i 2018 fra købte sætteløg i indkøbt plantejord.

Forskellen har været stor. Der var ved optagningen 38% inficerede Therador og Thermidrome (og her var Therador klart hårdest ramt), mens der kun var 13% af de røde estiske hvor der kunne ses spor af hvidråd.

Rent teoretisk kan den slående forskel mellem sorterne skyldes en forskel i deres modtagelighed over for hvidråd, men dette har jeg slet ikke kunnet finde noget som helst om i omtalen af hvidråd på nettet, bortset fra en enkelt sort kepaløg som muligvis skulle have en smule resistens. Jeg hælder derfor mere til at forekomsten af levedygtige svampesporer har været ulige fordelt i bedet – med andre ord har der været flere sporer i den ende hvor Therador og Thermidrome har stået. Bedet har netop været nyanlagt, hvor der har været flyttet en del jord. Endelig kan det jo være at udvandingen med hvidløgspulver ikke har været jævnt fordelt over hele bedet.

Hvorom alting er, har høsten af brugbare hvidløg været klart større i år end i årene 2016-17, hvor hvidråd hærgede for alvor. Samtidig er jeg blevet en smule klogere siden sidst: jeg har kun behandlet det kommende hvidløgsbed en enkelt gang, hvorimod flere skriver af effekten er større (surprise!) ved 2-3 behandlinger. Planen er derfor nu at behandle et par gange her i efteråret (når jordtemperaturen er 15-18° og svampesporerne ikke er i dvale), og igen i april – og så plante fedene i november. Samtidig skulle behandlingen være mere effektiv hvis jorden i forvejen er jævnt gennemfugtig (her er sporerne netop mere aktive), hvilket jeg slet ikke har været opmærksom på. Så dennegang skal der vandes godt inden jorden får et pulver.

Havekalender for august

Efter lidt af en pause i juli er der igen en del at så i august – både afgrøder som skal kunne høstes i løbet af efteråret og først på vinteren, og også nogle overvintrende som giver en tidlig høst næste forår og sommer.

Primo

  • Radicchio sås
  • Salat sås til efterår og vinter. Sort: Winter Gem og Little Gem. Sås 10.8. og udplantes i mistbænk september – er så næsten færdigudviklet sidst i oktober og kan stå længe
  • Spinat sås til efterårshøst – forspires i køleskab hvis der er hedebølge
  • Kinesisk radise og japanræddike sås.

Medio

  • Løg sås til overvintring. Sort Senshyu Yellow. Sås i rootmaster 18. august med 3-4 frø pr celle – udplantes oktober
  • Spidskål Hispi sås. Omppottes til små potter, udplantes i mistbænk oktober
  • Nye jordbær udplantes. Bedste tidspunkt er efter 15. august.

Ultimo

  • Forårsløg Kaigaro sås i pluggbox til overvintring. Udplantes november i drivhus
  • Mizuna sås i pluggbox ca 25. august. Udplantes i mistbænk og drivhus oktober-november