Porrer plantes og hvidløg kappes

Porrer plantes og hvidløg kappes

7. juni 2019 9 Af Peter Norris

Man kan indimellem læse at porrer helst skal være udplantet senest Grundlovsdag, men forleden i heden var det absolut ikke planteporre-vejr (og iøvrigt passer det heller ikke helt: man kan sagtens udplante især vinterporrer med et rimelig godt resultat i hele juni og såmænd også ind i juli måned). Men gårsdagens skybrud gav 14 mm, et gennemvandet porrebed og en noget lavere temperatur, som har været perfekt til udplantningen.

I år skal der med inspiration fra både Charles Dowding (hans mange videoer på YouTube kan varmt anbefales) og Eliot Coleman forsøges med multiplantning af porrerne, i stedet for den traditionelle rækkekultur hvor man sætter én plante pr 15-20 cm. Dowding siger ovenikøbet at porrer kan lide at stå sammen med “vennerne” på denne måde frem for at blive skilt fra hinanden, så nu skal sammenholdet stå sin prøve.

Porrerne blev sået i rootmaster midt i marts med 3-5 frø pr celle. Sidste år prøvede jeg for første gang at forkultivere porrer i rootmasteren frem for i flamingokasser, dog med kun 2 planter pr celle. Dennegang med 4 planter har de en noget mindre top og rod end de plejer, men da mange netop studser begge dele inden de udplanter, regner jeg ikke med at det betyder noget på længere sigt.

I bedet blev de sidste nye kartofler høstet for et par dage siden, et par spande kompost er blevet spredt ud over, og der er stukket huller med en afstand på 30 cm til alle sider – hvilket med 4 porrer pr hul giver nogenlunde det samme antal planter pr m2 som hvis jeg havde plantet på normal vis.

Da jeg sidste år researchede lidt i forbindelse med en artikel om porrer til bladet Haven, stødte jeg på en anbefaling af at smide en hønsegødningspille i bunden af hvert hul som en slags madpakke. Her i køkkenhaven leverer mine egne høns gødning, men deres “gødningspiller” syntes jeg ville være lidt for voldsom en kost for de små porrer, så jeg fik ikke afprøvet det. I år har jeg overtaget en spand økologisk hønsegødning fra en god ven som havde det i overskud, så dennegang har hullerne fået 2 gødningspiller hver. Herefter blev klumpen med de 4 planter proppet i hullet, der blev vandet, og til sidst kom insektnettet over – her i haven er insektnet det eneste effektive mod porremøl.

Hos hvidløgene danner de hårdnakkede typer (men ikke de blødnakkede) oftest i starten af juni en blomsterstængel som ender med at skyde næsten en meter i vejret og resultere i frø som kan sås om foråret. Hermed får man dog kun et lille enkeltfeds hvidløg, som man kan sætte om efteråret og så først følgende sommer få et almindeligt hvidløg med flere fed. Jeg gemmer i stedet fed fra årets høst til at lægge om efteråret, så jeg har ikke brug for de stængler som nu er ved at skyde op fra mine Estisk Røde. De bliver derfor fjernet. Der er en del forskning som netop har vist at hvidløgshøsten kan forøges med op til 40% hvis blomsterstænglen kappes, så planten i stedet bruger kræfterne på at udvikle løget – og det skulle heller ikke betyde noget for holdbarheden at den fjernes.

Først krøller stænglen rundt, senere retter den sig ud

Der går som regel 3 uger fra stænglen viser sig til løget er klar til høst – så det er samtidig en påmindelse om at det er tid til at forkultivere de stangbønner som skal afløse hvidløgene i bedet.

Mens man venter på selve hvidløgene kan toppene sagtens bruges i madlavningen, snittede, svitsede, til pesto mm